ostirala, iraila 30, 2011

IRAES 21 IKASLEAK


IRAES 21 ikasleak "Eskola Jasangarriek" osatzen duten IRAES 21 sarearen azpi-sare bat da. Bertan ikasleek hartzen dute protagonismo osoa esperientziak trukatzen, proposamenak egiten, eskolako eta erkidegoko Konferentziak prestatzen, edo estatu zein nazioarte mailako esperientzietan beste ikasleekin parte hartzen. Helburu nagusia hauxe da: beste eskoletako zein  beste herrialdeetako ikasleekin planeta zaintzea.

IRAES 21 ikasleak es una red dentro de la red IRAES 21 que tienen el certificado de "Escuela sostenible". En ella el alumnado tiene el protagonismo absoluto intercambiando experiencias, haciendo propuestas, preparando las conferencias escolares o autonómica, o participando con otro alumnado de experiencias a nivel estatal o internacional. El principal objetivo es: cuidar el planeta con alumnado de otros centros educativos o de otros pueblos y naciones.